Αρχική | Links | English Version
  Η Εταιρία
  Υπηρεσίες
  Έργα
  Πελάτες-Συνεργάτες
  Επικοινωνία

Τα μέλη του γραφείου «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των υδραυλικών έργων και σε διάφορους τομείς των έργων περιβάλλοντος.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια πληθώρα εξωτερικών ειδικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.

Επενδύουμε συνεχώς στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του γραφείου μας σε νέες τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους, νέες τεχνολογίες και προγράμματα με σκοπό την άριστη ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το γραφείο απαρτίζεται από μία βασική ομάδα μόνιμων και ειδικών συνεργατών.....

περισσότερα

Τo γραφείο μελετών “Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” , ιδρύθηκε από τον Γιώργο Νεβέσκαλο και την Ευγενία Λάζαρη, οι οποίοι συνέχισαν μια οικογενειακή παράδοση ενασχόλησης με τα δημόσια έργα που ξεκίνησε με τον Νίκο Νεβέσκαλο και τον Μιχάλη Λάζαρη την δεκαετία του ’60. Μετά την εμπειρία τους στον κατασκευαστικό και τον μελετητικό τομέα από το 1987 , αποφασίζουν το 1993 να ιδρύσουν το γραφείο μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου.
 
Οι τομείς δραστηριότητας του Γραφείου μας είναι:
• Μελέτες υδραυλικών έργων
• Περιβαλλοντικές Μελέτες
• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε αναπτυξιακά έργα

Οι βασικοί μας στόχοι είναι:
• Η παροχή υψηλής ποιότητας μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Η ουσιαστική συνεργασία με τους πελάτες μας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
• Η παροχή καλής ποιότητας  περιβάλλοντος εργασίας και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης στους συνεργάτες που απαρτίζουν το γραφείο

Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαδραματίζει η ιδιαίτερα καλή και μακροχρόνια συνεργασία της βασικής ομάδας που απαρτίζει το γραφείο αλλά και των μόνιμων ειδικών συνεργατών μεταξύ τους καθώς και η μεγάλη εμπειρία αυτών σε ένα ευρύτατο φάσμα μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η συμμετοχή του γραφείου στον Σύμβουλο Διαχείρισης του Νότιου Π.Α.Θ.Ε. (Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη)  και στο Σύμβουλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε θέματα υδραυλικών μελετών.

Τo γραφείο μελετών «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 125 τ.μ. στην Κηφισιά, Ηρώδου Αττικού 7, Τ.Κ. 145 61, Τηλ. 210 8085674, 8012087, Fax: 210 8086543, e-mail address:  info@hydrognomon.gr

Τo γραφείο διαθέτει τα παρακάτω πτυχία μελετών:

Κατηγορία πτυχίου     Τάξη πτυχίου
Υδραυλικά 13 Α & Γ & Δ

Περιβαλλοντικά

27 Α & Β & Γ

Φυτοτεχνικά

25 Α

 

 

 Copyright 2006 © Υδρογνώμων