Αρχική | Links | English Version
  Η Εταιρία
  Υπηρεσίες
  Έργα
  Πελάτες-Συνεργάτες
  Επικοινωνία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Τ.Ε.Ε.
http://www.tee.gr
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
http://www.geotee.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΒΕΑ
http://www.acci.gr
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
http://www.ypex-mele.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
http://www.posg.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
http://www.geosociety.gr


ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
http://www.minenv.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
http://www.ggde.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
http://www.mnec.gr/ypourgeio/default.asp
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
http://www.ypai.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
http://www.yen.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
http://www.ypes.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
http://www.mintour.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.culture.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
http://www.ypan.gr
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.gsrt.gr/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
http://www.minagric.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
http://www.yme.gov.gr/mot/greek/index_html
ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://www.vouli.gr
ΕΛΛΑΔΑ 2000-2006 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
http://www.hellaskps.gr
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
http://www.ntua.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
http://www.upatras.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.uth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://www.aegean.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.noa.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Ε.Μ.Υ.
http://www.hnms.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ε.Σ.Υ.Ε.
http://www.statistics.gr/
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
http://www.ethiage.gr
http://www.nagref.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Ε.Ι.Ε.
http://www.eie.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
http://www.hcmr.gr
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
http://www.demokritos.gr
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Ι.Γ.Μ.Ε.
http://www.igme.gr
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.
http://www.imbc.gr
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Ι.Μ.Β.Β. / ΙΤΕ
http://www.imbb.forth.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ - E . K . B . Y .
http://www.ekby.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Κ.Ε.Π.Ε.
http://www.kepe.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Κ.Α.Π.Ε.
http://www.cres.gr
CORDIS: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
http://www.cordis.lu/greece
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.ornithologiki.grCopyright 2006 © Υδρογνώμων