Αρχική | Links | English Version
  Η Εταιρία
  Υπηρεσίες
  Έργα
  Πελάτες-Συνεργάτες
  Επικοινωνία

Τα μέλη του γραφείου «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των υδραυλικών έργων και σε διάφορους τομείς των έργων περιβάλλοντος.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια πληθώρα εξωτερικών ειδικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.

Επενδύουμε συνεχώς στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του γραφείου μας σε νέες τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους, νέες τεχνολογίες και προγράμματα με σκοπό την άριστη ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το γραφείο απαρτίζεται από μία βασική ομάδα μόνιμων και ειδικών συνεργατών.....

 

Τα στελέχη

ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
•     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση και πάνω από είκοσι έτη εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) τάξης Γ’ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Β’.

•      EΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
 Πολιτικός Μηχανικός, με πάνω από είκοσι έτη εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) τάξης Γ’ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Β’.
 
•     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
 Τοπογράφος Μηχανικός, με εξειδίκευση και εννέα έτη εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) τάξης Α’ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Α’.

•     ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 Γεωπόνος, με πάνω από δέκα έτη εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες υδραυλικών έργων. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Α’ & στην κατηγορία 25 (φυτοτεχνικές μελέτες) τάξης Α’.
 
•     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΑΚΗ
 Σχεδιάστρια, με δεκαετή εμπειρία στην ηλεκτρονική σχεδίαση έργων.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

•     ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 Πολιτικός Μηχανικός, με υπέρ σαρακονταετή εμπειρία σε Υδρολογικές και Υδραυλικές εν γένει μελέτες και ειδικότερα σε μελέτες Διαχείρισης Υδάτινων πόρων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά φράγματα που έχει υλοποιήσει η ΔΕΗ, και τα σχέδια αξιοποίησης των μεγαλυτέρων ποταμών στην Ελλάδα. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 13 (υδραυλικές Μελέτες) τάξης Γ’ & στην κατηγορία 21 (γεωτεχνικές Μελέτες) τάξης Β’.

•   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός - M.Sc. Διαχείριση περιβάλλοντος, με υπέρ δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 1 (Χωροταξικά) τάξης Β΄ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Γ΄.

•   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Ορνιθολόγος, M.Sc. Οικολογίας, με υπέρ δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων και φυτοτεχνικών διαμορφώσεων. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 24 (Δασικά) τάξης Γ΄ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Β΄.

•   ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΥΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, γεωτεχνικά, περιβαλλοντική μηχανική, με υπέρ εικοσαετή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικών μοντέλων, (θόρυβος αέρια ρύπανση, ρυπαντική υδρογεωλογία κ.λπ). Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 10 (συγκοινωνιακές μελέτες) τάξης Β΄ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Γ.

•   ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πτυχίο μελετητή στην κατηγορία 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων) τάξης Α΄ & στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Β΄.Copyright 2006 © Υδρογνώμων