Αρχική | Links | English Version
  Η Εταιρία
  Υπηρεσίες
  Έργα
  Πελάτες-Συνεργάτες
  Επικοινωνία

ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ
Μελέτες Υδραυλικών Έργων
Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης - Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης "Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ Κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Κρυονερίου"  Περιφέρεια Αττικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση / Δήμος Διονύσου 
Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Ροδόπολης στον Δήμο Διονύσου (τέως κοινότητας Ροδόπολης) περιοχή Αιολίδας  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης - Οριοθέτησης Ρέματος Ροδόπολης στα πλαίσια της μελέτης "Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της κοινότητας Ροδόπολης"  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (Τμήμα Ν. Λάμψακος – Ψαχνά) / Οριστική Μελέτης Αποχέτευσης - Αποστράγγισης  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο. / Τμήμα α 
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγ. Μηνά Ν. Χίου  Δήμος Αγίου Μηνά Νομού Χίου 
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση τοπικής εκτάσεως έργων / Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων - Ακαθάρτων, Μελέτη Δικτύου Ύδρευσης & Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης στην περιοχή Αγ. Στεφάνου  Περιφέρεια Αττικής / Δήμος Αγίου Στεφάνου 
Μελέτη Διευθέτησης των Ρεμάτων Λεονταρίου (Μιχαληνού), Μάριζας και Παπαχωραφίου Δήμου Παλλήνης  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Διευθέτηση χειμάρρου Τρανορέματος Δήμου Καμμένων Βούρλων  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας 
Βελτίωση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Κουβαρά Κοινότητας Κουβαρά  Περιφέρεια Αττικής / Κοινότητα Κουβαρά 
Βελτίωση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Πέτα Κοινότητας Κουβαρά  Περιφέρεια Αττικής / Κοινότητα Κουβαρά 
Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης - Οριοθέτησης Ρέματος Κουβαρά στα πλαίσια της μελέτης "Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού"  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής / Δήμος Καλυβίων Θορικού 
Μελέτη προστασίας - ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου – Αγ. Βαρβάρας  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών / ΔΕΒ Δράμας 
Πολεοδόμηση Ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ 122,054 στρ. στην Αμαλιάπολη Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας / Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων  Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού - ΠΟΣΠΕΝ 
Οριστική Μελέτη Δικτύου Ύδρευσης Νέου Ζυγού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Νέου Ζυγού, Νομού Καβάλας  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης /
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας 
Οριστική Μελέτη Δικτύου Ακαθάρτων Νέου Ζυγού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Νέου Ζυγού, Νομού Καβάλας  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης /
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας 
Οριοθέτηση ρεμάτων Οικισμού Παλιννοστούντων Ζυγού, Νομού Καβάλας   ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος (Α5.1) στην Κοινότητα Κουβαρά και Συμπληρωματική Διευθέτηση  ΧΡ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ 
Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών  Νομ. Αυτ/ση Ανατολικής Αττικής /
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών /
Τμήμα Μελετών 
Δίκτυα Ύδρευσης και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ορφανού   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας 
Μελέτη προστασίας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του έργου «Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών προστασίας λιμνοθάλασσας Κοτυχίου»  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας /
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης Πολεοδόμηση περιοχών Α' και Β' κατοικίας Κοινότητος Κουβαρά   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /
Κοινότητα Κουβαρά
 
Δίκτυα Ύδρευσης και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Ελευθερών στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Οριστική Μελέτη Αναδιευθέτησης Τάφρου Λαμίας και Τμήματος Χειμ. Ξηριά Για την αντιπλημμυρική προστασία των Αυτ/μων ΠΑΘΕ και Αντιρρίου – Βόλου Τάφρος Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+000 και Χειμ. Ξηριάς από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+662  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε 
Αυτοκινητόδρομοι Π.Α.Θ.Ε. και Αντιρρρίου – Βόλου με τον Κόμβο Ροδίτσας και τα συναφή οδικά και υδραυλικά έργα Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. 
Μελέτη Διευθέτησης Κεντρικού Ρέματος στην εντός σχεδίου περιοχή Δήμου Παλλήνης  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 
Μελέτη πολεοδόμησης για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Β' κατοικίας της Κοινότητας Αναβύσσου Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /
Κοινότητα Αναβύσσου 
Μελέτη οδογέφυρας - ανισόπεδων διαβάσεων - παράλληλου οδικού δικτύου στην γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας (Α.Δ. 366) / Μελέτες Αποχέτευσης Οδικών Έργων και Διευθέτηση Ποταμού Σοφαδίτη / Υδραυλική Μελέτη  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. / Διεύθυνση Σιδ/κων Έργων 
Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης για την παραλλαγή χαράξεων για την αυξημένη σεισμική θωράκιση των έργων περιοχής ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ του άξονα Αθηνών - Κορίνθου  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγσιης Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας Χ.Θ. 0+000 - 4+800 και 8+000 - 15+400   Περιφέρεια Θεσσαλίας /
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
 
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του τμήματος 4.1.3.s Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Ακαθάρτων Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ξάνθης  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Ακαθάρτων Δήμου Φιλίππων στα πλαίσια της Γ’ Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αντιπλημμυρικά έργα - Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός - Λεωφόρος Μαρκοπούλου»  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /
Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. /
Σ.Ε.Α.
 
Πλήρης Μελέτη Βελτίωσης Εθνικής Οδού 12 Δράμας – Καβάλας. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης – Διευθετήσεις Ρεμάτων  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης /
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
 
Οριστική Μελέτη αγωγού ύδρευσης Φ800 στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α. 
Οριστική Μελέτη Κιβωτοειδούς Οχετού ΚΟ1 διέλευσης αγωγών Ο.Κ.Ω.  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /
Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. /
Σ.Ε.Α. 
Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Ελευσίνας - Κορίνθου. Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Τμήματος Ισθμός - Κυράς Βρύση (Χ.Θ. 88+245 - Χ.Θ. 91+185). (Προσαρμογή Έργων Εγκεκριμένων Μελετών στην Υπάρχουσα Κατάσταση)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.
 
Μελέτη Κεντρικών Αγωγών και Αντλιοστασίων Αρδευτικού Δικτύου ομάδας παραγωγών Λαλιωτίου Νομού Κορινθίας  Δημοτικό Διαμέρισμα Λαλιωτίου /
Δήμου Σικυώνων
 
Αντιπλημμυρικά έργα - Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός - Παραλλαγή Παράκαμψης Κορωπίου (Χ.Θ. 0+000.00 έως Χ.Θ. 1+339.49)»  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.
 
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός - Ανισόπεδος Ημικόμβος Κορωπίου (Α.Κ.33)»  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.
 
Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Προμελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 304 Π.Ε.Β.  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.
 
Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Οριστική μελέτη έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και διευθετήσεων χειμάρρων τμήματος «Γορίτσα - Αγριά»  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο. 
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Παραλλαγής Ι και Ια της Υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
 
Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Οριστική μελέτη έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και αντιπλημμυρικών έργων τμήματος «Α.Κ. Λάρισας – Κραυσίδωνας»  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.
 
Νέος Διπλός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ισθμού - Κορίνθου. Μελέτη εφαρμογής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Περιβάλλοντος Χώρου  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε 
Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης. Σήραγγα Καστανούσας. Προμελέτη υδραυλικών έργων στομίων σήραγγας  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
Έργο επέκτασης τεχνικού ρέματος Κινέττας “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας”  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. /
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΩΝ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΒ-ΑΕΓΕΚ 
Υδραυλικές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στα τεχνικά Τ3, Τ4, Τ6, Τ7, Τ9, Τ11, Τ12, Τ14, Τ17, Τ23 και Τ28 της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή της Κινέττας. “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας”. Προμελέτη  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. /
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΩΝ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΒ-ΑΕΓΕΚ 
Υδραυλική Μελέτη Έργων Τοπικής Διευθέτησης και Προστασίας της Γέφυρας Μάνθειας στο τμήμα Παλιάμπελα – Κόμβος Αρδανίου (Τμ. 15.7 – 15.8) της Εγνατίας Οδού  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 
Ανασύνταξη Οριστικής Μελέτης Έργων Αποχέτευσης - Αποστράγγισης του έργου “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Κορίνθου - Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας”  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
Παράκαμψη και Είσοδος Πόλεως Βόλου από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων τμήματος: «Κραυσίδωνας - Γορίτσα»  Περιφέρεια Θεσσαλίας /
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων 
Υδραυλική - Περιβαλλοντική Μελέτη Έργων ¶μεσης Προστασίας του Περιβάλλοντος στον Σκουπιδότοπο Σπετσών  ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ /
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Παράκαμψη και Είσοδος Πόλεως Βόλου από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων τμήματος: «Ν. Παγασές - Λυγαρόρεμα»  Περιφέρεια Θεσσαλίας /
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
 
Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Έδρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ελευθερούπολης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ /
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φιλίππων Καβάλας - Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αποχέτευσης Ομβρίων  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ /
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Δημοπράτησης του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Φιλίππων”  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ /
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Προμελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Ξηροποτάμου Αγ. Αθανασίου - Δοξάτου Ν. Δράμας στα πλαίσια Αναβάθμισης και Ανάδειξής του  5η Εδαφική Περιφέρεια
Ν. Δράμας
 
Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων και Αποστράγγισης στα πλαίσια Προσφοράς της Μελέτης - Κατασκευής τους έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής  Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. /
Κοινοπραξία
SWITELSKY GmbH - ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΗ Ε.Τ.Ε.Β.Ε.  
Μελέτη Σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία στα πλαίσια της Μελέτης- Κατασκευής του έργου  ΔΕΗ /
Ευρωπαϊκή Τεχνική Α.Ε
Grasseto 
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Α/Δ Καλαμάτας 3AF-1399M  Γ.Ε.Α. / Υποδομή ΝΑΤΟ 
Συνεργασία στη μελέτη του Φράγματος της Μεσοχώρας στα πλαίσια των έργων εκτροπής του Αχελώου  ΔΕΗ - Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτη «Κατασκευή οδού Σκορδιά – Καρναρόλες – Αληθινή Ν. Σύρου»  Δήμος Ερμούπολης 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μελέτη προστασίας - ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου – Αγ. Βαρβάρας  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών / ΔΕΒ Δράμας 
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: "Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός (ΜΥΗΣ) στον ποταμό ¶νω Αλιάκμονα, στο Δ.Δ. Κορομηλέας του δήμου Αγίας Τριάδος, Νομού Καστοριάς"  ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βελτίωση οδικού άξονα Νιγρίτας – Δημητριτσίου – Στρυμονικού – ΜΠΕ στο τμήμα ”Αγ. Παρασκευή – Δημητρίτσι” (Χ.Θ. 7+012,27 – Χ.Θ. 13+129,03)  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ /
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βελτίωση οδικού άξονα Νιγρίτας – Δημητριτσίου – Στρυμονικού – ΜΠΕ στο τμήμα ”Νιγρίτα – Αγ. Παρασκευή” (Χ.Θ. 0+000,00 – Χ.Θ. 7+012,27)  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ /
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βελτίωση λειτουργικότητας λιμένος Διαφανίου (Επέκταση αποβάθρας λιμένα Διαφανίου)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ /
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Υδραυλικής Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης Πολεοδόμηση περιοχών Α' και Β' κατοικίας Κοινότητος Κουβαρά  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /
Κοινότητα Κουβαρά
 
Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Λάρισας  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ανατολής   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περιβαλλοντική Θεώρηση στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ορφανού  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Περιβαλλοντική Θεώρηση στα πλαίσια της Μελέτης Αναθεώρησης Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Λαρισαίων  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Μελέτη οδογέφυρας –ανισόπεδων διαβάσεων - παράλληλου οδικού δικτύου στην γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας (Α.Δ. 366) / Μελέτες Αποχέτευσης Οδικών Έργων και Διευθέτηση Ποταμού Σοφαδίτη / Περιβαλλοντική Μελέτη  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. / Διεύθυνση Σιδ/κων Έργων 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Προστασία ακτής γηπέδου του ξενοδοχείου ΝEPTUN Village στη Ν. Κω  ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε 
Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βελτίωση της χάραξης της Εθνικής Οδού 69 από Μαριές μέχρι Λιμενάρια  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Δ.Δ.Ε. 
Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην πόλη της Καβάλας  ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικού ¶ξονα Δημητριτσίου - Στρυμονικού  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών 
Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μ.Π.Ε. του μώλου Προστασίας Μικρών Σκαφών στα Στεγνά Αρχαγγέλου  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
Οριστική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Α’ Φάσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Αρχαγγέλου  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου /
Ν. Δωδεκανήσου / Δήμος Αρχαγγέλου 
Υδραυλική - Περιβαλλοντική Μελέτη Έργων ¶μεσης Προστασίας του Περιβάλλοντος στον Σκουπιδότοπο Σπετσών  ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ /
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Εφαρμογή των μεθόδων παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης με βιολογικούς δείκτες και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο χωροταξιακό σχεδιασμό του Νομού Καβάλας LIFE ENV / GR / 000387  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Κάθετου ¶ξονα της Εγνατίας από Παναγιά έως Καλαμπάκα, μήκους 34,9 χλμ.  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οδικού έργου: ¶ξονας Θεσ/νίκη - Πολύγυρος (τμήμα Γαλάτιστα - Αγ. Πρόδρομος)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. 
Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου: Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Αρχαγγέλου  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου /
Ν. Δωδεκανήσου / Δήμος Αρχαγγέλου 
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης έδρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας  ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το κέντρο διαχειμάσεως σκαφών αναψυχής και αλιευτικών στο Παρθένι Λέρου  AGMAR MARINE
Α. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Περιβαλλοντική Θεώρηση Εναλλακτικών λύσεων - Προέγκριση Χωροθέτησης Εναλλακτικής χάραξης "Ανατολικά της Λαμίας" της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας - Θεσ/κης, τμήμα "Σπερχειός ποταμός - Ν. Μοναστήρι"  ΕΡΓA ΟΣΕ Α.Ε. 
Ανάπλαση – Ανάδειξη – Προστασία χειμάρρου Δοξάτου στα πλαίσια της μελέτης ανάπλασης  ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Μελέτη αποκατάστασης χώρων διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Λιμνοδεξαμενή Ρέντες Σύβρου Ν. Λευκάδας”  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τουριστικός Λιμένας σκαφών αναψυχής Καλαμάτας»  ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Μελέτη νέας γέφυρας ποταμού Ενιππέα  Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Προέγκριση Χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τμήματος του οδικού άξονα Καβάλας - Ελευθερούπολης (τμήμα από Σταυρό Αμυγδαλεώνα έως Αντλιοστάσιο Καβάλας)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΣΕ / τ.5η ΠΥΔΕ Καβάλα 
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος της Ε.Ο. Δράμας - Καβάλας "Παράκαμψη οικισμού Λυδίας και αρχαιολογικού χώρου Λυδίας"  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΣΕ / τ.5η ΠΥΔΕ Καβάλα 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διάνοιξη δανειοθαλάμου (για τμήμα της Εγνατίας Οδού) στην Κοινότητα Κατσικά Ν. Ιωαννίνων και αποκατάσταση  Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΕΒ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ 
Υδραυλικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας (Ύδρευση, Αποχέτευση Ακαθάρτων, Αποχέτευση Ομβρίων)  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ /
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συνεργείου αυτοκινήτων και μηχανημάτων στην Λ. ΝΑΤΟ του Δ. Ασπροπύργου  Τ.Ε.Β. Α.Ε 
Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Δημοπράτησης του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Φιλίππων”  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ /
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη «Λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου Ν. Κέρκυρας»  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Λιμνοδεξαμενή Λάκκας Παξών”  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας Παξών”  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγγειοβελτιωτικού έργου: Φράγματος Καταφύτου Νομού Δράμας  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Τεχνική μελέτη και ΜΠΕ δρόμου από Δασκολόπετρα μέχρι Μυρσινίδι και κατασκευή γέφυρας στη θέση Δασκαλόπετρα  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης του δρόμου Χίου - Βολισσού  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κακόρεμα Καρέα Αττικής  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων και Αποστράγγισης στα πλαίσια Προσφοράς της Μελέτης - Κατασκευής τους έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής  Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. /
Κοινοπραξία SWITELSKY GmbH - ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΗ Ε.Τ.Ε.Β.Ε. 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα  ΕΟΤ / ΓΝΩΜΩΝ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νότιας Παράκαμψης Τρικάλων [Κυκλοφοριακά, Θόρυβος, Ηχομετρήσεις, Οπτική παρείσδυση]  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία της νέας Ιχθυόσκαλας Βόλου  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του οδικού έργου "Ε.Ο. Βυτίνα - Ολυμπία" Τμήμα Αρχαία Ολυμπία - Κόμβος Λούβρου  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο. 
Έκθεση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την 'Κατασκευή σηράγγων Τεμπών Γέφυρας Πηνειού και χωματουργικών και λοιπών τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Ευαγγελισμού (χλμ. 347+897) και ΣΣ Ραψάνης (χλμ. 387 +445)'  ΟΣΕ 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκη - Π. Στρυμώνα. Τμήμα κόμβος Δερβενίου - Νυμφόπετρας  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο. 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένος Βαθέος Σάμου  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Μελέτες Παροχών Υπηρεσιών Συμβούλου
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ελέγχου Υδραυλικών Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. των παρακάτω Μελετών:1. Οριστική Μελέτη αποκατάστασης Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών δικτύων από Χ.Θ. 40+000 έως Χ.Θ. 67+870 του έργου ”Ολοκλήρωση υδραυλικών μελετών στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Κιάτου – Πατρών” 2. Οριστική Μελέτη αποκατάστασης Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών δικτύων από Χ.Θ. 40+000 έως Χ.Θ. 92+000- Στάση Ροδοδάφνης του έργου ”Ολοκλήρωση υδραυλικών μελετών στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Κιάτου – Πατρών” (Α.Δ. 440) 3. Μελέτη χάραξης των παραλλαγών της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πάτρα – Πύργος / Οριστική Υδραυλική Μελέτη (Α.Δ. 365) 4. Προμελέτη υδραυλικών έργων στην περιοχή Μελισσίου, Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+500 (Α.Δ. 417) 5. Οριστική Υδραυλική Μελέτη αποκατάστασης θιγόμενων υφιστάμενων δικτύων και αποχέτευσης – αποστράγγισης της Σ.Γ. από Χ.Θ. 39+900 έως Σ.Σ. Λειανοκλαδίου (Χ.Θ. 54+000) της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Δομοκού (Α.Δ. 217) 6. Χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής Σ.Σ. Λειανοκλαδίου – Σ.Σ. Δομοκού. Προμελέτη Υδραυλικών Ν. Σιδ. Γραμμής και οδικού δικτύου στα τμήματα: Χ.Θ. 0+000 – 16+700, 16+700 – 23+500 και 23+500 – 52+126,71 (Α.Δ. 223)  ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
Εκ των προτέρων Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Οδικοί ¶ξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" και "Σιδηρόδρομος, Αεροδρόμια και Αστικές Συγκοινωνίες" Γ' ΚΠΣ 2000-2006 σε Θέματα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  ΥΠΕΘΟ 
Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Νοτίου ΠΑΘΕ (Αυτ/μος Πάτρα-Αθήνα - Θεσ/κη – Εύζωνοι) – Έλεγχος των παρακάτω Μελετών: 1. Υδραυλική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Νοτίου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα Κάστρο – Μαρτίνο 2. Περιβαλλοντική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων του νοτίου τμήματος του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα Διόδια Τραγάνας 3. Υδραυλική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Νοτίου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα Αρκίτσα – Αγ. Κωνσταντίνος 4. Περιβαλλοντική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων του νοτίου τμήματος του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα Αταλάντη – Αρκίτσα 5. Υδραυλική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Νοτίου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα Ράχες – Πελασγία 6. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου "Μελέτη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών στο Υποτμήμα Κ4 – Κ5" 7. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου "Μελέτη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών – Τμήμα Κ1 – Κ4" 8. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων του έργου ”Μελέτη σταθμού διοδίων Τραγάνας στο Τμήμα Υλίκης – Αγ. Κωνσταντίνου του Αυτ/μου ΠΑΘΕ 9. Υδραυλική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Νοτίου ΠΑΘΕ στο Υποτμήμα AGROINVEST – Διόδια Πελασγίας 10. Συμπληρωματική Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου "Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής Αυτ/μου με τα σύνοδά του έργα στο Τμήμα Κόμβος Ράχες - εγκαταστάσεις AGROINVEST (Χ.Θ. 240+300 έως Χ.Θ. 244+500)" 11. Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου ”Αυτοκινητόδρομος Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος, τμήμα 4: Υλίκη – Κάστρο” από Χ.Θ. 90+688 έως Χ.Θ. 93+036, Λύση Α 12. Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου ”Αυτοκινητόδρομος Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος, τμήμα 4: Υλίκη – Κάστρο” από Χ.Θ. 97+988 έως Χ.Θ. 108+986 και παράπλευροι οδοί 13. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου ”Μελέτη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών – Τμήμα Κ4 – Κ5” (Γλαύκος – Γηροκομείο)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. 

Copyright 2006 © Υδρογνώμων